Harjoitus 5

Miten kommunikoit kollegojesi kanssa? Mitä sovelluksia tai laitteita käytät?
(by email, via chat, on the telephone, on Zoom/Teams…)

Käytetäänkö yrityksessänne/työssäsi paljon paperitiedostoja, vai hoidetaanko asiat sähköisesti?
(paperless/paper-free office, electronically, via/by email…)
error: Sisältöä ei saa kopioida.