OSA 2

Tässä osiossa keskitytään kohteliaisuuksiin. Kuten viime osiossa mainitsin, englannin kielellä kommunikoidessa tulee kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten asioita esitetään. Erilaisten fraasien lisäksi tähän on olemassa myös muita keinoja, joita esittelen alla:

ESITÄ AJATUKSESI KYSYMYKSEN MUODOSSA

Ehdota tapaamisaikoja kysymyksen muodossa sen sijaan, että ilmoittaisit vain suoraan, mikä aika sinulle sopii:

 • 10AM suits me. > Does 10AM work for you?
 • We have to meet soon. > Can we meet soon?
 • We should start the meeting now. > Could we start the meeting now?
 • Voit käyttää myös negatiivista kysymystä:
 • Monday is too late. > Isn’t Monday too late?

Kokeile myös epäsuoraa kysymystä:

 • Have you decided yet? > I was wondering if you have decided yet.
 • We should meet later. > I wanted to know if we can meet later.

KÄYTÄ MINÄ- TAI SINÄ-SANOJEN SIJAAN MONIKKOA ME

 • I need to cancel the appointment. > We need to cancel the apppointment.
 • I have several suggestions. > We have some suggestions.

KÄYTÄ KOMPARATIIVEJA

 • 10AM is best for me. > 10AM is better for me.
 • That option is too expensive. > This option is less expensive.

KÄYTÄ MODAALIVERBEJÄ

 • could, would, might
 • I don’t agree with that. > I wouldn’t agree with that.
 • They must practice more. > They could practice more.
 • I need more time. > I might need more time.

KÄYTÄ ILMAISUA “EI KOVIN” (NOT VERY)

 • The presentation was bad. > The presentation was not very well prepared.
 • The sales figures are poor. > The sales figures are not very good.

ÄLÄ PELKÄÄ LIIOITELLA

 • I love it! Amazing, excellent…
 • Englanninkielisessä puheessa käytetään usein paljon vahvempia sanoja, kuin mihin suomalaisena on tottunut. Älä aristele käyttää näitä tarpeen tullen!

KUINKA EPÄSUORA KYSYMYS MUODOSTETAAN?

What’s your name? suora kysymys
Can you tell me what your name is? epäsuora kysymys

Epäsuoran kysymyksen sanajärjestys on affirmatiivinen: Subjekti + Verbi + Objekti. Vältä apuverbejä, kuten: DO / DOES / DID.

Käytä kyllä/ei-kysymyksissä sanoja IF tai WHETHER + affirmatiivista muotoa.

 • Do you know him? >> I’m not sure if you know him.
 • Are you Married? I’d be interested to know whether you are married.

Seuraavia fraaseja käytetään epäsuorien kysymysten yhteydessä. Mitkä näistä sopivat mielestäsi myös sähköpostiin?

 • I wondered / I was wondering …
 • I hope you don’t mind me asking …
 • Would you know …
 • Would you mind telling me …
 • Do you mind me asking …
 • I’d like to know …
 • I’d be interested to know …
 • I can’t remember …
 • Can / Could you tell me …
 • Have you got any idea …
 • Do you happen to know …
 • Do you remember …

… what is the name of the manager?


Seuraavassa osiossa perehdytään muodollisen ja epämuodollisen viestinnän eroihin.

error: Sisältöä ei saa kopioida.